Synkopy v starobe (8861)

Synkopa znamená stratu vedomia spojenú s pádom a neschopnosťou udržať vspriamenú polohu. Príčinou je najčastejšie nedokrvenie mozgu. Príčina môže byť kardiogénna (srdcové arytmie), neurogénne reflexné syndrómy, ortostatická hypotenzia alebo syndróm karotického sínusu. Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie umožňuje určiť diagnózu približne u 50 % pacientov. Echokardiografia, Holeterov EKG monitoring a ďalšie metódy sú potrebné často k presnejšiemu určeniu príčiny synkopy. Potrebné je odlíšiť najmä cievne príčiny synkopy, keďže úmrtnosť u tývhto pacientov je dvojnásobná. Liečba závisí na príčine synkopy. V prípade vazovagálnej synkopy je potrebný dostatočný príjem soli a tekutín, cvičenia, dostatok spánku a odpočinku. Beta blokátory sa ukázali ako neúčinné vo väčšine prípadov. U niektorých pacientov s vazovagálnou synkopou môže byť riešením implantácia pacemakera. Prognóza ochorenia u pacientov s vazovagálnou synkpou je však dobrá na rozdiel od pacientov s kardiálnou príčinou synkopy
Autor: Wohrle J, Kochs M. (Germany)
Publikované v: Z Gerontol Geriatr. 2003 Feb;36(1):2-9

zoznam článkov