Žiadny akútny efekt červeného vína na zrážanlivosť krvi u zdravých mužov (9338)

Nadmerné pitie alkoholu je spojené so zvýšeným rizikom srdcovo-cievnych príhod. Tieto sa stávajú najčastejšie niekoľko hodín po konzumácii alkoholu. Nadmerná konzumácia alkoholu spôsobuje poruchy srdcového rytmu, zmeny krvného tlaku a predpokladá sa aj zmena zrážanlivosti krvi v zmysle zvýšenej tendencie k tvorbe krvných zrazenín (trombov) v priebehu 24 hodín po alkoholovom excese. Alkohol môže ovplyvňovať agregabilitu trombocytov (schopnosť zhlukovanie krvných doštičiek) a inhibovať trombolýzu, málo sa však vie o účinkoch na zrážanlivosť krvi. V tejto štúdii boli preto sledované parametre koagulácie merané 5 a 15 hodín po konzumácii 4 pohárov (62,5 g alkoholu) a 8 pohárov (125 g alkoholu) červeného vína. Obe dávky nemali efekt na aktivovaný cephalinový čas, trombín-antitrombínové komplexy, faktory VII a VIII a Willebrandov faktor. V protiklade s pozorovaným efektom na trombocyty a fibrinolýzu, konzumácia väčšieho množstva vína neovplyvňuje mechanizmus krvnej zrážanlivosti.
Autor: van Golde PM, Kraaijenhagen RJ, Bouma BN, van de Wiel A. (The Netherlands)
Publikované v: Alcohol. 2003 Apr;29(3):183-6.

zoznam článkov