Prevalencia autoimúnnej thyreoiditídy a neimúnneho ochorenia štítnej žľazy u pacientov so sclerosis multiplex (8389)

Predpokladá sa, že sclerosis multiplex (SM) a autoimúnna thyreoiditída (AIT) sú autoimunitného pôvodu. 353 pacientov s klinicky definitívnou SM bez liečby intreferónom a 308 pacientov s bolesťami chrbtice alebo hlavy bolo sledovaných na výskyt ochorení štítnej žľazy. Bola zistený vyšší výskyt AIT u mužských pacientov so SM (9,4 %), než v kontrolnej skupine mužov (1,9 %). Výskyt AIT u ženských pacientiek so SM (8,7 %) sa nelíšil od kontrolne skupiny žien (9,2 %). Hypotyreoidizmus spôsobený AIT bol výraznejší u pacientov so SM. Nezistila sa asociácia medzi relapsujúco-remitujúcou a sekundárne progresívnou formou SM a AIT. Pacienti so SM a AIT boli signifikantne starší, ale nelíšili sa v dĺžke ochorenia a v škále aktivít. Potrebné sú ďalšie štúdie, aby sa objasnil vplyv AIT na SM.
Autor: Niederwieser G, Buchinger W, Bonelli RM, Berghold A, Reisecker F, Koltringer P, Archelos JJ. (Austria)
Publikované v: J Neurol. 2003 Jun;250(6):672-5

zoznam článkov