Elektrolyty majú dôležitú úlohu v hyponatriémii zapríčinenej pitím vody a piva (5047)

Polydipsiou (nadmerným pitím) zapríčinená hyponatriémia (znížená hladina sodíka) je považovaná za akútny stav. Autori sledovali objemové a biochemické parametre pred a po infúzii 2 litrov fyziologického roztoku - počas 24 hodín u 6 pijanov piva a 4 obsesívnych pijanov vody s iniciálnou osmolalitou moču < 220 mosm / kg. H(2)O. Koncentrácia bilekovín bola na začiatku 70,7 g/Dl - vysoká na akútny dilatačný stav. Koncentrácia sodíka sa zvýšila zo 126,5 mmol/l na 135,5 mmol/l po infúzii fyziologického roztoku, tento rozdiel bol štatisticky významný. Polydypsiou spôsobená znížená koncentrácia sodíka je zmiešaného pôvodu a je spôsobená stratou elektrolytov.
Autor: Musch W, Xhaet O, Decaux G. (Belgium)
Publikované v: QJM. 2003 Jun;96(6):421-6

zoznam článkov