Posttraumatická stresová porucha: symptómy u mužov a žien (4448)

Posttraumatická stresová porucha (PTSP) sa prejavuje rôznymi ťažkosťami v časovej súvislosti so psychickou traumou. Bolo vyšetrených 103 pacientov spĺňajúcich diagnostické kritéria DSM-IV. Príznaky anxiety (strachu), nespavosti, desivých snov, znovuprežívania udalosti, podráždenosti, zhoršená koncentrácia boli prítomné u viac ako 70 % pacientov. 35 % pacientov nebolo schopných vybaviť si niektoré časti traumatizujúceho zážitku. Podráždenosť a alkoholové excesy boli častejšie prítomné u mužov. Symptómy sa objavili čoskoro po stresovej reakcii a pretrvávali mnoho mesiacov. Ďalšími menej známymi príznakmi post-traumatickej stresovej poruchy boli labilita nálad, skleslá nálada a znížené libido.
Autor: Green B. (UK)
Publikované v: Curr Med Res Opin. 2003;19(3):200-4

zoznam článkov