Liečba Citalopramom u depresívnych pacientov netolerujúcich fluoxetine (4976)

Bola sledovaná tolerabilita a odpoveď na liečbu u depresívnych pacientov, ktorí prestali užívať fluoxetine vzhľadom na nežiaduce efekty. 55 ambulantných pacientov s diagnózou veľkej depresívnej poruchy podľa DSM-IV a s anamnézou netolerancie fluoxetinu (priemerna dávka 24,6 mg/deň) boli liečení citalopramom (20 mg/deň) po 2 - 4 týždňov trvajúcej washout perióde. Počas 6 týždňov dávka citalopramu bola zvýšená na 40 mg/deň. 95 % pacientov ukončilo štúdiu. Nežiaduce účinky hlásené viac ako 5 pacientami boli faryngitída (15 %), zápcha (11 %). Nežiaduce účinky súvisiace s fluoxetinom boli pozorovaní u 3 z 11 pacientov (bolesti hlavy), nauzea 2 z 9 pacientov a znížené libido 5 z 28 pacientov. Účinok liečby podľa Clinical Global Impression scale bol veľmi dobrý u 36 z 55 pacientov. Výsledky štúdie ukázali, že pacienti, ktorí netolerujú liečbu fluoxetinom, môžu byť efektívne liečení citalopramom.
Autor: Calabrese JR, Londborg PD, Shelton MD, Thase ME. (USA)
Publikované v: J Clin Psychiatry. 2003 May;64(5):562-7.

zoznam článkov