Panická porucha u detí a adolescentov (5034)

Panická porucha (PD) je chronickým ochorením, ktoré je spojené s psychosociálnymi problémami počas adolescencie ale i v dospelosti. Odhadovaná prevalencia ochorenia je medzi 0,5 - 5 %, u pacientov pediatrických psychiatrických kliník 0,2 - 10 %. Ochorenie sa vyskytuje rovnako často u chlapcov i u dievčat. Až 90 % detí s PD má aj iné ochorenie súvisiace s anxietou (generalizovanú anxietu, sociálnu fóbiu, agorafóbiu a pod.). U pacientov s PD je potrebné vylúčiť i možné neurologické, kardiovaskulárne, pľúcne alebo gastrointestinálne ochorenia. V liečbe sa používajú psychoedukačné a psychosociálne metódy a ukazuje sa, že inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI) sú bezbečnou a sľubnou liečbou aj pre deti a adolescentov s panickými atakami.
Autor: Diler RS. (Turkey)
Publikované v: Yonsei Med J. 2003 Feb;44(1):174-9.

zoznam článkov