Náhla smrť počas rekreačného športu u lekárov (3636)

V rokoch 1982 - 2002 bolo zaznamenaných 5 úmrtí lekárov - mužov vo veku 34 - 67 rokov počas alebo bezprostredne po rekreačnej športovej aktivite: plávanie, futbal, tenis a jogging. U všetkých bolo príčinou smrti srdcovo-cievne ochorenie. Traja z nich boli pitvaní - boli nefajčiari a nemali pred tým žiadne príznaky srdcového ochorenia. U dvoch sa zistilo zväčšenie ľavej komory. Bola zistená stenóza (1) až oklúzia (2) prednej koronárnej artérie. Dvaja lekári, ktorí neboli pitvaní, mohli mať - podľa predchádzajúcich záznamov možnú alkoholom spôsobenú kardiomyopatiu. Obaja boli fajčiari. V Chorvátsku sa približne 7 % populácie venuje rekreačnému športu. Počas 20 rokov (1982 - 2002) bolo zaznamenaných 43 náhlych a neočakávaných úmrtí počas, alebo bezprostredne po intenzívnej fyzickej námahe. V celkovej štatistike náhlych úmrtí v Chorvátsku je to 43/6.300.000 náhlych úmrtí počas 20 rokov a 2,15/315.000 ľudí počas vykonávania rekreačného športu. V Chorvátsku je 4.957 lekárov špecialistov mužov - a počet náhlech úmrtí bol 5/99.140 počas 20 rokov. Na základe uvedených epidemiologických údajov sa odporúča lekárske vyšetrenie aj pred rekreačným športom: klinické vyšetrenie, biochemické vyšetrenie zamerané na rizikové faktory, elektrokardiogram počas odpočinku a záťaže, a v prípade potreby i echokardiografické vyšetrenie. U netrénovaných a starších osôb sa odporúča len veľmi pozvolné a postupné zvyšovanie tréningovej intenzity.
Autor: Durakovic Z, Misigoj-Durakovic M, Skavic J. (Croatia)
Publikované v: Coll Antropol. 2002 Dec;26(2):509-13.

zoznam článkov