Venózna tromboembolická choroba v súvislosti s cestovaním lietadlom (5277)

Cestovanie lietadlom na veľké vzdialenosti môže spôsobovať venózny tromboembolizmus (VTE). Mnohé rizikové faktory môžu zvyšovať riziko vzniku VTE, ako napr, trombofília, rezistencia aktivovaného proteinu C, antifosfolipidové protilátky alebo homocysteinémia. Individuálnymi rizikovými faktormi sú vek, hmotnosť, výška, podobne ako aj ďalšie faktory ako napr. užívanie hormonálnej antikoncepcie u žien. Ale aj faktory priamo súvisiace s letom môžu ovplyvniť riziko vzniku tromboembolickej choroby: stáza krvi v dolných končatinách ppočas dlhšieho obdobia imobility, fyziologický stres v kabíne (nízka vlhkosť a hypoxia) a ďalšie faktory. Odporúča sa dostatok tekutín, pohybu, zabránenie dehydratácie a vyhýbanie sa alkoholu, ktorý má tiež dehydratačné účinky. Pre rizikových cestujúcich je k dispozícii farmakologická profylaxia, pomocou ktorej je možné výrazne znížiť riziko VTE. Aj fyzikálne opatrenia ako napríklad pohyb nohami a použitie kompresívnych materiálov môže byť tiež prospešné pre cestujúcich. Odporúča sa, aby letecké spoločnosti upozorňovali cestujúcich na nebezpečie vzniku VTE. Sedadlá a priestor v lietadle, by mali byť dimenzované tak, aby nespôsobovali úplnú imobilitu. Tieto opatrenia by mali byť súčasťou regulačných a iných opatrení v leteckej preprave.
Autor: Iqbal O, Eklof B, Tobu M, Fareed J. (USA)
Publikované v: Med Princ Pract. 2003 Apr-Jun;12(2):73-80.

zoznam článkov