Víkendová bolesť hlavy: možná úloha práce a životného štýlu (4868)

Cieľom práce bolo zistiť na vzorke 50 pacientov s víkendovou bolesťou hlavy možné vyvolávajúce faktory. Pacieni vyplnili dotazník a viedli si špeciálny denník bolestí hlavy počas 8 týždňov. U žien sa ukázal možný vplyv stresu, nezistila sa závislosť bolesti na kofeíne, alkohole a nikotíne. Analýza denníkov ukázala vyššiu frekvenciu víkendových bolestí hlavy u mužov, takže táto štúdia potvrdila hypotézu, že víkendová bolesť hlavy je ochorenie postihujúce prevažne mužov.
Autor: Torelli P, Cologno D, Manzoni GC. (Italy)
Publikované v: Headache. 1999 Jun;39(6):398-408

zoznam článkov