Dvojite slepá porovnávacia štúdia zolpidemu k zopiklonu v liečbe chronickej primárnej nespavosti. (7281)

Autori v štúdii porovnávali zlepšenie porúch spánku u 479 pacientov užívajúcich Zolpidem (10 mg/deň) a zopiclon (7,5 mg/deň). V tejto porovnávacej štúdii zistili, že latencia nástupu spánku je kratšia v skupine pacientov užívajúcich zolpidem, podobne aj výskyt nežiadúcich účinkov bol nižší v porovnaní so zopiclonom. Zolpidem je minimálne tak účinný ako zopiclon a má významne menší aj výskyt nežiadúcich účinkov z vysadenia lieku.
Autor: Tsutsui S; Zolipidem Study Group (Japan)
Publikované v: J Int Med Res 2001 May-Jun;29(3):163-77

zoznam článkov