Glutamatergický systém a Alzheimerova choroba: dosahy na terapiu (4994)

Alzheimerova choroba postihuje v súčastnoti skoro 5 miliónov američanov a predpokladá sa, že v niekoľkých desaťročiach bude postihovať 22 miliónov ľudí na svete. Choroba postihuje skoro 50 % ľudí nad 85 rokov. Hlavným príznakom alzheimerovej choroby je postupná strata kognitívnych funkcií. V procese učenia a pamäti je dôležitá glatamatergická neurotransmisia, ktorá je narušená u pacientov s Alzheimerovou chorobou spolu s nárastom oxidačného stresu a s hromadením amyloid beta-peptidu, ktorý sa nachádza v mozgu pacientov s Alzhemierovou chorobou. Preto sa terapeutické stratégie zamerané na glutamatergný systém zdajú byť sľubné. Terapie ovplyvňujúce oxidačný stres a hyperaktivitu glutamátových receptorov zahrňujú podávanie estrogénu, antioxidantov (vitamín E) a N-acetrylcysteínu. Terapia zameraná na hypoaktivitu glutamátových receptorov indukuje NMDA receptory glycínom a D-cykloserínom. Nedávno memantine ako NMDA receptorový antagonista bol schválený v niektorých krajinách pre použitie v liečbe Alzheimerovej choroby.
Autor: Butterfield DA, Pocernich C. (USA)
Publikované v: CNS Drugs. 2003;17(9):641-52.

zoznam článkov