Cannabis a mozog (4752)

Aktívne zložky rastliny cannabis delta(9)-tetrahydrocannabinol pôsobia cez CB (1) cannabinoidné receptory. Vysoký obsah CB(1) receptorov majú GABAergné interneuróny v hippokampe, amygdale a v mozgovej kôre, ktoré obsahujú tiež polypeptid cholecystokinin. Aktivácia CB(1) receptororv inhibuje uvoľňovanie aminokyselinových a monoamínových neurotransmiterov. Centrálne efekty cannabinoidov: narušenie psychomotorického správania, poruchy krátkodobej pamäti, intoxikácia, stimulácia chute do jedla, antinociceptívne účinky (najmä proti neuropatickej bolesti) a účinky proti zvracaniu. U chronických užívateľov cannabisu boli pozorované poruchy kogitívnych funkcií, ktoré sú reverzibilné. Pravidelné užívanie spôsobuje zvýšenie tolerancie a vznik závislosti. Súvislosti užívania so vznikom psychiatrických ochorení neboli potvrdené. Možná aplikácia cannabisu v liečbe bolestivých svalových kŕčov a ďalších symptómov sclerosis multiplex sa testuje v klinických štúdiach. V budúcnosti môžu byť vo farmakoterapii úspešne používané lieky zvyšujúce funkciu endocannabinoidov.
Autor: Iversen L. (UK)
Publikované v: Brain. 2003 Jun;126(Pt 6):1252-70.

zoznam článkov