Potencionálna terapeutická aplikácia cannabinoidov v onkológii (4694)

Najčastejším spôsobom konzumácie cannabisu je fajčenie marihuany. Cannabinoidy sú aktívne látky extrahované z cannabisu. V súčasnosti je zvýšený záujem o použitie cannabinoidov pre medicínske účely. Dve dokázané indikácie pre použitie syntetických cannabinoidov (dronabinol) sú chemoterapeuticky indukovaná nauzea, zvracanie, a anorexia v súvislosti s AIDS. Ostatné možné účinky, ktoré môžu byť prospešné pre onkologických pacientov sú: analgézia (účinok proti bolesti), protitumorózne efekty, zlepšenie nálady, svalová relaxácia a zlepšenie nespavosti. Boli zistené dva typy cannabinoidných receptorov - CB1 a CB2. CB1 receptory sa nachádzajú v centrálnom a v periférnom nervovom systéme. CB2 receptory sú súčasťou neneurogénnych tkanív, najmä imunitného systému. Objavy cannabinoidných receptorov a endocannabinoidov otvorili novú éru výskumu farmaceutickej aplikácie cannabinoidov. Ich použitie by malo byť viazané na indikované dôvody, ďalšie výskumy sú potrebné na zistenie prípadného ďalšieho využitia v klinickej onkológii.
Autor: Walsh D, Nelson KA, Mahmoud FA. (USA)
Publikované v: Support Care Cancer. 2003 Mar;11(3):137-43.

zoznam článkov