Terapeutický potenciál cannabisu pri sclerosis multiplex (3644)

V súčasnosti vzrastá záujem o terapeutické využitie cannabisu, a pacienti so sclerosis multiplex tvrdia, že táto látka zmierňuje niektoré symptómy ochorenia. Posledné poznatky z mechanizmov účinku môžu vysvetliť niektoré predtým pozorované priaznivé účinky. Problém s cannabisom je však v tom, že priaznivé i nepriaznivé účinky látky sú závislé na rovnakých receptoroch. Moduláciou endogenného systému by sa mohli dať tieto účinky oddeliť. Cannabinoidy môžu nielen kontrolovať symptómy ochorenia, ale inhibíciou neurodegenerácie by mohli spomaliť aj progresiu ochorenia.
Autor: Baker D, Pryce G. (UK)
Publikované v: Expert Opin Investig Drugs. 2003 Apr;12(4):561-7

zoznam článkov