Bazocelulárny, squamocelulárny karcinóm kože a melanóm: analýza registra 1968 - 1997 v Singapure. (5380)

Táto štúdia analyzuje výskyt rakoviny kože u obyvateľov pôvodom z Ázie žijúcich v Singapure. Boli získané údaje zo Singapore Cancer Registry za roky 1968 - 1997. Spolu za celé obdobie bolo hlásených 2650 bazálno-bunečného karcinómu kože (basalioma) - (BCC), 1407 karcinómu squamocelulárneho (spinocellulare) - (SCC) a 281 melanómov. Zvýšenie výskytu bolo zo 6.0 na 100 000 obyvateľov (1968 - 1972) na 8.9 na 100 000 obyvateľov (1993 - 1997). Incidencia BCC stúpla ročne o 3 %, incidencia melanómu bola konštantná a incidencia SCC sa znížila o 0.9 % ročne. BCC štandardizovaný na vek sa vyskytoval najčastejšie u Číňanov, potom u obyvateľov u Malaysie a u Indiánov. Podobný výskyt sa pozoroval aj pre SCC a melanómy. Incidencia kožnej rakoviny v Singapure mierne stúpla, pričom najvyšší výskyt bol zistený u číňanov.
Autor: Koh D, Wang H, Lee J, Chia KS, Lee HP, Goh CL. (Singapore)
Publikované v: Br J Dermatol. 2003 Jun;148(6):1161-6.

zoznam článkov