Etiológia melanómu: kde sa nachádzame ? (4895)

Incidencia melanómu (malígny nádor kože) stúpa, najmä u starších mužov. Starší muži majú tiež hrubšie melanómy s vyššou morbiditou a mortalitou. Príčiny zvyšujúceho výskytu nie sú presne známe; zvyšujúca expozícia slnečnému a inému UV žiareniu je jednou z hypotetických vysvetlení. V posledných rokoch boli identifikované 2 gény zvyšujúce náchylnosť na vznik melanómu: CDKN2A a CDK4, ale tieto gény spôsobujú len malé množstvo melanómov s rodinným výskytom. Preto sa hľadajú ďalšie gény. Genetické epidemiologické štúdie naznačujú, že penetrácia každého z dvoh identifikovaných génov je ovplyvňovaná mnohými faktormi, či už genetickými alebo vplyvmi okolia. V Európe, severnej Amerike a v Austrálii, prítomnosť klinicky identifkovaných dysplastických névov podstatne zvyšuje riziko melanómu. Najnovšie štúdie správania obyvateľov v USA v súvislosti so slnkom by mohli vysvetlovať zvýšený výskyt melanómov. Adolescenti i dospelí sa intenzívne opaľujú počas ležania na slnku, pričom použitie kvalitných opalovacích prostriedkov nie je tak rozšírené ako v Austrálii, kde je výskyt melanómu stabilizovaný a nezvyšuje sa.
Autor: Tucker MA, Goldstein AM. (USA)
Publikované v: Oncogene. 2003 May 19;22(20):3042-52.

zoznam článkov