Vplyv prenatálnej diagnózy na prevalenciu pôrodov detí s Downovým syndrómom vo východnej časti Švajčiarska v rokoch 1980 – 1996 (6452)

Cieľom práce bolo zistiť vplyv prenatálnej diagnózy trizómie chromozómu 21. Preto autori zhromažďovali všetky zistené prípady vo východnej časti Švajčiarska v rokoch 1980 - 1996 (n = 1096). Napriek zvýšenému počtu prenatálnej detekcie trizómie 21 (nárast o 169 % v posledných päť rokoch štúdie v porovnaní s prvými piatimi rokmi) počet živonarodených detí s Downovým syndróm sa nezmenil. Príčinou je zvýšenie priemerného veku rodičiek z 28 na 30 rokov v priebehu tohto obdobia. Autori vyvodzujú záver, že ak bude pokračovať trend vyššieho veku rodičiek a použitie prenatálnych diagnostických metód sa nebude zvyšovať, dá sa očakávať vzostup incidencie Downoveho syndrómu v prvých dekádach 21 storočia.
Autor: Binkert F, Mutter M, Schinzel A. (Switzerland)
Publikované v: Swiss Med Wkly 2002 Aug 24;132(33-34):478-84

zoznam článkov