Kde a prečo zomiera 10 miliónov detí každý rok ? (3630)

Viac ako 10 miliónov detí zomiera každý rok, najčastejšie na liečiteľné choroby a väčšinou v chudobných krajinách. V šiestich krajinách zomiera 50 % všetkých detí na svete mladších ako 5 rokov a v 42 krajinách 90 % detských úmrtí. V každej krajine sú príčiny úmrtia detí iné. Jednou z príčin úmrtí je nedostatočná výživa a ďalšie ochorenia s tým spojené, najmä infekčné. Najčastejšou príčinou smrti ostáva zápal pľúc a hnačka. Potrebné je dôkladnejšie štúdium epidemiológie týchto ochorení, ktoré by mohlo určiť postupy na záchranu životov detí.
Autor: Black RE, Morris SS, Bryce J. (USA)
Publikované v: Lancet. 2003 Jun 28;361(9376):2226-2234

zoznam článkov