SARS: epidemiológia, klinické prejavy, a kontrola šírenia infekcie (4598)

Ťažký akútny respiračný syndróm (SARS) je novo opísané horúčkovité ochorenie dýchacích ciest, ktoré sa vyskytlo prvýkát v južnej Číne v novembri 2002, rozšírilo sa v niekoľkých krajinách a následkom bolo viac ako 8000 prípadov ochorenia viac ako 750 úmrtí. Predpokladá sa, že ochorenie spôsobuje nový coronavírus, ktorý bol nazvaný SARS-asociovaný coronavirus. Šíri sa vzduchom kvapôčkovou infekciou. Špecifická terapia neexistuje, len podporná. Tento článok analyzuje epidemiológiu, klinické prejavy, etiológiu, spôsob prenosu a opatrenia na kontrolu infekcie.
Autor: Sampathkumar P, Temesgen Z, Smith TF, Thompson RL. (USA)
Publikované v: Mayo Clin Proc. 2003 Jul;78(7):882-90.

zoznam článkov