Kofeín a telesné cvičenie (4945)

Kofeín je najčastejšie používanou "drogou" na svete a atléti často užívajú kofeín s cieľom zvýšiť výkonnosť. Kofeín zvyšuje výkonnosť a výdrž počas dlhého a vyčerpávajúceho atletického výkonu. Kofeín zlepšuje koncentráciu, odstraňuje únavu a zvyšuje bdelosť. Ani návykové užívanie neznižuje tieto účinky. Niekoľko teórii vysvetľuje tieto fyziologické účinky kofeínu - predpokladá sa, že za primárny účinok je zodpovedný antagonizmus adenozínových receptorov. Použitie kofeínu je relatívne bezpečné a nepozorovali sa negatívne účinky na výkonnosť, ani vznik významnej dehydratácie alebo elektrolytovej nerovnováhy počas telesnej záťaže. Pravidelné používanie kofeínu môže spôsobiť zvýšenie tolerancie a závislosť, pričom náhle prerušenie užívania kofeínu môže spôsobiť podráždennosť, zmeny nálady, bolesti hlavy, závraty alebo únavnosť. Športové autority varujú pred nadmerným užívaním kofeinu, ale súčasné monitorovacie techniky sú neadekvátne, a etické dilemy týkajúce sa použitia kofeínu u atlétov stále existujú.
Autor: Paluska SA. (USA)
Publikované v: Curr Sports Med Rep. 2003 Aug;2(4):213-9.

zoznam článkov