Efekt konzumácie alkoholu na črevo (4970)

Konzumácia veľkého množstva alkoholických nápojov spôsobuje poruchu črevnej absorbcie dôležitých výživných látok včítane niekoľkých vitamínov. Zníženie absorbcie sodíka a vody spôsobená alkoholom prispieva k tendencii výskytu hnačiek u alkoholikov. Nadmerná konzumácia alkoholu (i počas jedinej epizódy) môže spôsobiť erózie na dvanástniku, krvácanie a narušenie vonkajšej vrstvy (mukózy) v oblasti jejuna. Narušená bakteriálny flóra a rozmnoženie niektorých baktérii spôsobuje funkčné a/alebo morfologické abnormality tejto časti čreva a nešpecifické brušné ťažkosti u alkoholikov. Poškodenie mukózy čreva alkoholom zvyšuje permeabilitu (priepustnosť) čreva pre makromolekuly. Toto zvyšuje nároky na odstraňovanie endotoxínov a ďalších bakteriálnych toxínov z čreva do portálnej krvi, čím zvyšuje expozíciu pečene na tieto toxíny a následné riziko poškodenia pečene. Výsledky najnovších štúdii podporujú predpoklad, že alkohol signifikantne moduluje imunitný systém čreva.
Autor: Bode C, Christian Bode J. (Germany)
Publikované v: Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2003 Aug;17(4):575-92

zoznam článkov