Výživa a životospráva vo vzťahu k vzniku rakoviny prsníka (4308)

Výživa a životný štýl sa môže podielať na vzniku mnohých častých druhov rakoviny v západných krajinách. Pozoruje sa rôzny výskyt rakoviny prsníka v rôznych krajinách, zmeny výskytu u imigrantov, a časové zmeny výskytu v jednotlivých krajinách. Výživa a životný štýl môže mať karcinogénny efekt nepriamo stimuláciou buniek (alkohol, hormonálna terapia v postmenopauze), inhibíciou DNA-reparujúcich mechanizmov (nedostatok vitamínov), ovplyvnením metabolizmu estrogénov (phytoestrogény) alebo ako promótory umožňujúce rast nádorov (body mass index). Niektoré látky majú samotné karcinogénny účinok, ako napríklad aromatické uhlovodíky v tabaku alebo polycyklické aromatické uhlovodíky v prepečenom mäse. Individuálne rozdiely účinku výživy na epitel mliečnej žľazy môže byť spôsobený genetickým polymorfizmom. Na základe týchto poznatkov zdravý životný štýl so zdravou diétou, fyzická aktivita, vyhýbanie sa stimulanciám sa odporúča od detstva počas celého života.
Autor: Gerber B, Muller H, Reimer T, Krause A, Friese K. (Germany)
Publikované v: Breast Cancer Res Treat. 2003 May;79(2):265-76

zoznam článkov