Konzumácia alkoholu a riziko rakoviny vaječníkov (5851)

S cieľom testovať hypotézu, že konzumácia alkoholu je spojená s vyšším rizikom ovariálneho karcinómu, bola uskutočnená štúdia na 558 ženách s ovariálnym karcinómom a 607 kontrolných osobách v oblasti Hawaii a Los Angeles. Pri celkovej analýze sa nezistila súvislosť s pitím alkoholu a výskytom ovariálneho karcinómu. Boli zistené rozdiely podľa druhu alkoholu a dĺžky konzumácie. Ženy ktoré pili červené víno v miernych množstvách, mali nižšie riziko pre vznik ovariálneho karcinómu v porovnaní so ženami, ktoré nepili žiadny alkohol - najmä nádorov endometriálneho typu. Ženy užívajúce destiláty mali vyššie riziko pre vznik hraničných seróznych tumorov. Výsledky štúdie ukázali, že konzumácia alkoholu a riziko rakoviny vaječníkov môže byť rôzne, pričom môže byť ovplyvňovaná aj druhom alkoholu, invazívnosti tumoru a jeho histológii.
Autor: Goodman MT, Tung KH. (USA)
Publikované v: Obstet Gynecol. 2003 Jun;101(6):1221-8.

zoznam článkov