"Prsia zväčšujúce" rastlinné prípravky (7134)

"Prsia zväčšujúce" rastlinné prípravky sú často propagované v reklame. Žiadne klinické štúdie však neboli publikované. Tieto prípravky obsahujú širokú škálu látok včítane obilia, chmelu, saw palmetto, dong quai, chaste tre, kava, black cohosh, fenugreek. Niektoré z týchto látok sú hormonálne aktívne, napríklad chmel obsahuje 8-prenylnaringerin - fytoestrogén, ktorý je účinnejší ako iné fytoestrogény v potrave. Mnohé prípravky obsahujú substrát Fusarium - huby produkujúcej zearalenone, estrogén ktorého účinky sú spájané so zväčšovaním pŕs u ľudí i iných živočíšnych druhov. Je potrebné upozorňovať na nedokázanú účinnosť týchto prípravkov a na možné riziká spojené s ich dlhodobým užívaním.
Autor: Fugh-Berman A. (USA)
Publikované v: Obstet Gynecol. 2003 Jun;101(6):1345-9.

zoznam článkov