Konzumácia alkoholu a riziko vzniku cukrovky u mladých žien (4726)

Cieľom štúdie bolo zistiť súvislosť medzi konzumáciou alkoholu a incidenciou diabetes mellitus typ II (DM II) medzi relatívne mladými ženami a ženami stredného veku. 109.690 žien vo veku 25 - 42 rokov bez koronárnych ochorení, cievnych príhod, rakoviny a diabetu v anamnéze vyplnilo dotazník o spôsobe života a zdravotnom stave v roku 1989. Tento súbor žien bol sledovaný počas 10 rokov, a zistil sa výskyt 935 nových prípadov diabetes mellitus. Zistila sa opačná závislosť medzi ľahkým a stredným pitím vína alebo piva - a výskytom diabetes mellitus II. Ženy ktoré pili viac ako 30 g alkoholu denne mali však riziko vzniku DM II vyššie, ako ženy, ktoré nepili vôbec. Štúdia ukázala, že ľahká až stredná konzumácia alkoholických nápojov bola spojená s nižším rizikom vzniku diabetes mellitus typ II v skupine žien 25 - 42 rokov, tento benefit sa však nepozoroval pri pití väčšieho množstva alkoholu.
Autor: Wannamethee SG, Camargo CA Jr, Manson JE, Willett WC, Rimm EB. (USA)
Publikované v: Arch Intern Med. 2003 Jun 9;163(11):1329-36.

zoznam článkov