Antioxidanty, statíny a ateroskleróza (4969)

Výskum oxidácie lipoproteínov umožnil mnohé nové pohľady na patogenézu aterosklerózy. Napriek tomu, že oxidácia lipoproteínov má plauzibilnú úlohu v atherogenéze, niektoré štúdie preukázali nekonštantný efekt antioxidantov na vznik koronárnych príhod, na rozdiel od modifikácie lipidov 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzym A inhibítorov alebo statínov. Úloha antioxidantov v prevencii srdcových ochorení je nie celkom jasná. Kým táto otázka nebude celkom vyriešená, potrebné sú iné stratégie na modifikáciu lipidového spektra, ako napr. zmeny výživy v zmysle stredomorskej diéty alebo použitie statínov, musia byť lepšie implementované do bežnej klinickej praxe.
Autor: Gotto A.M. (USA)
Publikované v: J Am Coll Cardiol. 2003 Apr 2;41(7):1205-10

zoznam článkov