Cievne mozgové ischemické príhody v súvislosti s ochladením (5066)

Bola sledovaná súvislosť medzi vznikom ischemickej cievnej príhody a znížením vonkajšej teploty u 545 pacientov počas 3 rokov. Zníženie vonkajšej teploty bolo spojené so zvýšeným rizikom vzniku cievnej mozgovej príhody, a to najmä v čase 24 - 48 hodín po expozícii chladu (na druhý deň). Chladom indukovaná ložisková ischémia mozgu sa vyskytovala najmä u žien, u osôb starších ako 65 rokov, u neobéznych pacientov a u pacientov s vysokým krvným tlakom a zvýšeným cholesterolom. Štúdia ukázala, že už mierne zníženie teploty môže byť spojené so zvýšením rizika vzniku cievnej mozgovej príhody u rizikových osôb. Ochrana pred chladom je veľmi dôležitá, najmä v zime.
Autor: Hong YC, Rha JH, Lee JT, Ha EH, Kwon HJ, Kim H. (Seoul, Korea)
Publikované v: Epidemiology. 2003 Jul;14(4):473-478

zoznam článkov