Životný štýl, obezita a riziko chronického ochorenia obličiek (5234)

Niektoré spôsoby životného štýlu a obezita sú rizikovými faktormi pre cievne ochorenia, ale ich vzťaj k ochoreniam obličiek je nie celkom jasný. Cieľom práce bolo zistiť, či fyzická neaktivita, fajčenie, pitie alkoholu a obezita sú spojené s vyšším rizikom chronického ochorenia obličiek. Boli analyzované dáta 9.082 dospelých američanov vo veku 30 - 74 rokov, ktorí sa zúčastnili Národného a výživového programu vyšetrenia zdravotného stavu (NHANES II) v rokoch 1976 - 1980. Riziko chronického ochorenia obličiek bolo závislé od fyzickej inaktivity s prihladnutím na vek, pohlavie, rasu a body-mass index, ale i vtedy, ak tieto parametre neboli brané do úvahy. Relatívne riziko stredne aktívnych a veľmi aktívnych ľudí bolo 1,2 a u neaktívnych 2,2. Riziko ochorenia bolo vyššie aj u fajčiarov 1 - 20 cigariet denne - v porovnaní s nefajčiarmi bolo 1,2 - a u fajčiarov, ktorí fajčili viac ako 20 cigariet denne relatívne riziko (RR) bolo 2,3. RR u nadmerne obéznych (body-mass index >/= 35 kg/m2) v porovnaní s osobami s normálnou hmotnosťou bolo 2,3, u mierne obéznych však riziko nebolo vyššie. Riziko obezity sa zvyšuje v prítomnosti diabetu alebo hypertenzie, fyzická inaktivita bola len čiastočne vysvetliteľná týmito faktormi, a riziko fajčenia bolo nezávislým faktorom. Konzumácia alkoholických nápojov nebola v žiadnom vzťahu k riziku ochorenia obličiek. Výsledky štúdie ukázali, že fyzická neaktivita, fajčenie a nadmerná obezita významne prispievajú k riziku vzniku chronického ochorenia obličiek.
Autor: Stengel B, Tarver-Carr ME, Powe NR, Eberhardt MS, Brancati FL. (France, USA)
Publikované v: Epidemiology. 2003 Jul;14(4):479-487

zoznam článkov