Metódy antikoncepcie, názory na interrupcie a sexuálne praktiky u žien v západnej Ukrajine (4777)

Ciešom bolo zistiť názory a používané antikoncepčné metódy u žien západnej Ukrajiny. Bolo sledovaných 500 žien v 16 rozdielnych mestách v 9 oblastiach. Respondenti odpovedali na viac ako 100 otázok týkajúcich sa rôznych aspektov zdravia, antikoncepcie, stresu, sexuálne prenosných ochorení, počtu pôrodov a potratov. V skupine vydatých žien 44 % (112/256) by ukončilo svoje tehotenstvo, zatiaľ čo 56 % žien (144/256) by si dieťa nechalo. Veľké percento vydatých žien (82 % - 222/271) a nevydatých žien (70 % - 52/74) nepoužíva nikdy prezervatív. Tieto výsledky ukazujú nedostatky v edukácii týkajúcej sa kontroly pôrodnosti a ochrany pred sexuálne prenosnými ochoreniami. Častejšie vykonávané interupcie môžu byť dôvodom neplodnosti, ktorá je teraz častá u žien na Ukrajine.
Autor: Muscato L, Kidd RS. (USA)
Publikované v: Eur J Contracept Reprod Health Care. 2003 Jun;8(2):80-6

zoznam článkov