Liečba primárnej insomnie melatonínom: dvojitoslepá placebom kontrolovaná štúdia (4656)

Cieľom bolo overiť hypnotický efekt malatonínu u pacientov s primárnou isnomniou (poruche spánku). 10 pacientov vo veku 30 - 72 rokov, ktorí spĺňali diagnostické kritéria pre primárnu insomniu podľa DSM-IV, dostali melatonín 0,3 mg, melatonín 1,0 mg alebo placebo 60 minút pred uložením na spánok. Každý pacient dostal každý druh liečby počas 7 dní (wash-out perióda bola 5 dní). Po liečbe bolo sledované EEG počas spánku na zistenie množstva a kvality spánku. Nezistili sa žiadne rozdiely medzi rôznymi spôsobmi liečby. Melatonín teda neovplyvnil žiadnym spôsobom spánok u pacientov s primárnou insomniou.
Autor: Almeida Montes LG, Ontiveros Uribe MP, Cortes Sotres J, Heinze Martin G (Mexico)
Publikované v: J Psychiatry Neurosci. 2003 May;28(3):191-6.

zoznam článkov