Prevencia hepatídy A a B medzi mužmi majúcimi vzájomný sex (5339)

Hepatitída A a B sú dve bežné sexuálne prenášané ochorenia, ktorým možno predísť očkovaním. Muži majúci pohlavný styk s mužmi majú zvýšené riziko získania týchto ochorení. Súčasné smernice z Centier pre kontrolu a prevenciu ochorení odporúčajú tejto skupine ľudí imunizáciu proti hepatitíde A a B. Väčšina homosexuálnych mužov si neuvedomuje tieto riziká a preto je v tomto smere potrebná väčšia osveta s cieľom očkovania rizikových skupín.
Autor: Kahn J. (USA)
Publikované v: Clin Infect Dis 2002 Dec 1;35(11):1382-7

zoznam článkov