Melatonín a jet lag syndróm: experimentálny model a klinické využitie (3683)

Aký je efekt melatonínu na jet lag syndróm ? Pri presune časových pásiem počas letu lietadlom dochádza k desynchronizácii cyklu spánok-bdenie s cyklom striedania svetla-tmy v okolitom prostredí. Mení sa aktivita N-acetyltransferázy a exkrécia 6-sulphatoxymaelatoninu. Merania pineálneho serotonínu - substrátu biosyntézy melatonínu N-acetylserotonínu (NAS) a melatonínu na zvieracom modeli ukázali narušenie tohto rytmu. Melatonín, ale nie N-acetylserotonín na začiatku tmavého obdobia akceleroval návrat NAS a melatonínu, ale nie serotonínového rytmu. Podanie melatonínu je efektívne najmä pri podaní na začiatku zotmenia pri letoch smerom na východ. Podanie melatonínu sa odporúča pred, počas a po prechode cez časové zóny.
Autor: Oxenkrug GF, Requintina PJ. (USA)
Publikované v: CNS Spectr. 2003 Feb;8(2):139-48

zoznam článkov