Suplementácia vitamínov v prevencii kardiovaskulárnych ochorení v USA (4134)

Predpokladá sa, že antioxidačné vitamíny majú úlohu v procese aterosklerózy, a že ich užívaním sa znižuje morbidita i mortalita. Cieľom štúdie bolo zistiť efekt užívania vitamínových doplnkov - vitamínu A, C, E, beta-karoténu, kyseliny listovej v prevencii kardiovaskulárnych ochorení. Boli použité dáta z Cochrane Controlled Trials Registry a Medline (1966 - 2001). Niektoré štúdie poukazovali na význam vitamínových doplnkov výživy na zníženie rizika vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Randomizované kontrolované štúdie zamerané na špecifické vitamíny nepreukázali štatisticky významné zníženie rizika vzniku kardiovaskulárnych ochorení u jednotlivých vitamínov, alebo v kombinácii vitamínov a minerálov. Potrebné sú ďalšie dlhodobé klinické štúdie.
Autor: Morris CD, Carson S. (USA)
Publikované v: Ann Intern Med. 2003 Jul 1;139(1):56-70.

zoznam článkov