Antioxidačná liečba v intenzívnej starostlivosti (4940)

Táto práca sumarizuje najnovšie výsledky týkajúce sa oxidačného stresu u kriticky chorých pacientov, patofyziologické aspekty, a metódy antioxidačnej liečby. Profylaktické podanie antioxidačných vitamínov alebo glutamínu znižuje oxidačný stres, a podľa nektorých štúdii sa zlepšuje aj klinický stav a prognóza kriticky chorých pacientov. Niekoľko prác bolo publikovaných aj o účinku N-acetylcysteínu. Pacienti s rizikom orgánového zlyhania môžu profitovať zo skorého podania antioxidačnej liečby včítane vitamínov a glutamínu.
Autor: Lovat R, Preiser JC. (USA)
Publikované v: Curr Opin Crit Care. 2003 Aug;9(4):266-70.

zoznam článkov