Rakovina kože u detí a mladých dospelých: 28 ročné skúseností zo severných oblastí UK (6514)

V tejto štúdii bolo analyzovaných 200 prípadov melanómov a ne-melanómovej rakoviny kože diagnostikovanej u ľudí mladších ako 25 rokov v severnom Anglicku v rokoch 1968 - 1995. Incidencia bola 1,2 prípadov na milión obyvateľov za rok pre deti (0 - 14 rokov) a 13 prípadov u mladých ľudí (15 - 24 rokov). Melanóm bol zistený v 138 prípadoch, z čoho 16 bolo mladších ako 15 rokov. Incidencia melanómu sa zvýšila u žien na 5,6 na milión za dekádu. Zvýšila sa najmä incidencia nádorov na dolných končatinách. U mužov sa nepozoroval zvýšený výskyt melanómu. Prežitie sa zlepšilo u mužov i u žien. Zo 62 pacientov s ne-melanómovým typom rakovine kože 66% malo primárne ne-bazálno bunečný karcinóm, 13 % dermatofibrosarcoma protuberans, 10 % sqamózo-bunečný karcinóm a 11 % iný typ tumoru. 2 prípady boli iatrogénne melanómy po liečbe mozgového nádoru. Incidencia ne-melanómových nádorov kože bola signifikantne vyššia v období 1982 - 1995 než počas 1698 - 1981. V súvislosti s ne-melanómovým typom nádorov boli 3 úmrtia, 5 ročn= prežitie bolo 98 %. Príčina nárastu výskytu kožnej rakoviny je nie jasná ale pravdepodobne sa na tom podiela zvýšená expozícia ultrafiolovému žiareniu. Preto je dôležitá edukácia rodín, aby chránili deti pred nadmernou expozíciou slnečným lúčom.
Autor: Pearce MS, Parker L, Cotterill SJ, Gordon PM, Craft AW. (UK)
Publikované v: Melanoma Res. 2003 Aug;13(4):421-6

zoznam článkov