Ceny cigariet a konzumácia tabakových výrobkov v Taliansku počas posledných troch desaťročí (6264)

Zmeny cien cigariet mali významný vplyv na spotrebu cigariet v niekoľkých krajinách. Boli analyzované ceny cigariet a dopyt po tabakových výrobkov v Taliansku v rokoch 1970 - 2001. Analýza ukázala, že 1 % zvýšenie cien cigariet malo za následok zníženie prevalencie fajčenia o 0,3 % a zníženie konzumácie tabakových výrobkov o 0,43 %. Medzi cenou tabakových výrobkov a prevalenciou fajčenia/spotrebou tabaku bol v Taliansku inverzný vzťah. Ekonomické aspekty môžu mať vplyv na kontrolu spotreby tabaku.
Autor: Gallus S, Fernandez E, Townsend J, Schiaffino A, Vecchia CL. (Italy)
Publikované v: Eur J Cancer Prev. 2003 Aug;12(4):333-7

zoznam článkov