Konzumácia alkoholu vo vzťahu k riziku cholecystektomie u žien (5166)

Konzumácia alkoholu je spájaná s nižším výskytom žlčníkových kameňov. Pre účely štúdie bolo 20 rokov sledovaných 80.898 žien, ktoré v roku 1980 nemali ochorenie žlčníka. Počas sledovaného obdobia malo 7831 žien operáciu v súvislosti so žlčníkovými kameňmi. Ženy, ktoré konzumovali alkohol 1-2, 3-4, 5-6 a 7 dní do týždňa mali riziko cholecystektomie 0,94; 0,88; 0,87 a 0,73. Znížené riziko bolo u všetkých konzumentiek alkoholu nezávisle od množstva, frekvencie a druhu požitého alkoholu. Mierne pitie alkoholu môže znižovať riziko vzniku žlčníkových kameňov, je však potrebné brať do úvahy aj možné iné negatívne účinky alkoholu na zdravie ženy.
Autor: Leitzmann MF, Tsai CJ, Stampfer MJ, Rimm EB, Colditz GA, Willett WC, Giovannucci EL. (USA)
Publikované v: Am J Clin Nutr. 2003 Aug;78(2):339-47

zoznam článkov