Úmrtnosť vo vzťahu k perorálnej antikoncepcii a k fajčeniu (4661)

Bola porovnávaná mortalita (úmrtnosť) vo vzťahu k užívaniu antikoncepcie a k fajčeniu. Štúdia bola realizovaná na 17.032 ženách vo veku 25 - 39 rokov v čase začiatku štúdie (1968 - 1974), ktoré užívali hormonálnu antikoncepciu, diafragmu alebo intrauterínne teliesko. Počas obdobia do konca roku 2000 bolo zaznamenaných 889 úmrtí. Ženy ktoré užívali perorálnu hormonálnu antikoncepciu mali vyššiu mortalitu z dôvodu rakoviny krčka maternice (RR 7,2 CI 1,1 - 303) a nižšiu mortalitu v súvislosti s inými druhmi rakoviny maternice (RR 0,2 CI 0 - 0,8) a rakoviny vaječníkov (RR 0,4 CI 0,2 - 0,7). Hormonálna antikoncepcia mala nežiaduce účinky v zmysle ischemickej choroby srdca u žien, ktoré fajčili viac ako 15 cigariet denne. Celková mortalita u žien užívajúcich orálnu antikoncepciu bola 0,89 (CI 0,77 - 1,02), v skupine s počtom cigariet 1 - 14 denne 1,24 (CI 1,03 - 1,49) a 2,14 (1,81 - 2,53) v skupine žien fajčiacich viac ako 15 cigariet denne. Užívanie hormonálnej antikoncepcie sa neprejavilo na zvýšení celkovej mortality. Ale celková úmrtnosť bola (v porovnaní s nefajčiarkami) viac ako 2 x vyššia u žien, ktoré fajčili viacej ako 15 cigariet denne. Tento vplyv sa pozoroval už u žien vo veku 35 - 44 rokov.
Autor: Vessey M, Painter R, Yeates D. (UK)
Publikované v: Lancet. 2003 Jul 19;362(9379):185-91

zoznam článkov