Zvýšenie hmotnosti u žien v neskoršom reprodukčnom veku. (5533)

336 žien vo veku 35 - 47 v premenopauzálnom veku na začiatku štúdie bolo sledovaných počas 4 rokov. Boli porovnávané antropometrické miery, socio-demografické faktory, depresívna nálada, kvalita života, spôsob stravovania, fyzikálna aktivita a fajčenie cigariet. Hmotnosť bola zisťovaná na začiatku štúdie a po 4 rokoch. Ženy vo veku 45 - 47 rokov mali o 61 % nižšiu tendenciu na nárast hmotnosti ako ženy vo veku 35 - 39 rokov. Nárast hmotnosti koreloval so stupňom depresie, podobne ako aj s anxietou a kvalitou života. Nezistila sa závislosť nárastu hmotnosti od hladiny sexuálnych hormónov a s fyzickou aktivitou. Štúdia ukázala, že najdôležitejším faktorom priberania žien vo veku 35 - 47 rokov je depresia a anxieta.
Autor: Sammel MD, Grisso JA, Freeman EW, Hollander L, Liu L, Liu S, Nelson DB, Battistini M. (USA)
Publikované v: Fam Pract. 2003 Aug;20(4):401-409

zoznam článkov