Oblečenie ako ochrana pred slnečnými lúčmi (5670)

Slnko je nevyhnutné pre život, ale môže byť aj zdrojom nepríjemných zdravotných ťažkostí ako napr. spálenia kože, a môže sa podielať aj na vzniku malígnych nádorov. To sa môže vyskytnúť u normálnych osôb. Okrem toho existujú rôzne abnormálne odpovede na slnečné žiarenie (fotosenzitivita) vyplývajúce z endogénnych porúch (napr. porfýria) alebo z exogénnych faktorov (napr. precitlivelosť pri užívaní liekov). Normálna reakcia na slnečné žiarenie je vyvolaná najmä UVB žiarením (290 - 320 nm), s malým podielom UVA žiarenia (320 - 400 nm). Abnormálna fotosenzitivita je spôsobená najmä UVA žiarením a niekedy i viditeľnou zložkou spektra.
V posledných približne 20 rokoch je pozornosť venovaná aj výrobe oblečenia chrániaceho pred slnečným žiarením. Fotoprotektívne materiálny boli vyvíjané najmä s cieľom ochrániť pokožku pred spálením. Merala sa ochrana pred slnkom (sun protection factor = SPF) in vivo i in vitro. UPF (ochranný faktor pred ultrafiolovým žiarením) sa vypočíta pre vlnovú dĺžku 290 - 400 nm. V závislosti na druhu výrobku sa hodnoty UPF pohybujú od 2 do niekoľko tisíc. Dnes sa už zdá jasné, že aj procesy ako napr. pranie a čistenie odevov, ako i ďalšie faktory majú vplyv na priepustnosť UV žiarenia. Niektoré výrobky môžu dobre chrániť pred vznikom začerveňania kože, ale neochránia pred vznikom fotosenzibilizácie alebo vznikom malígneho procesu. Preto sú potrebné opatrenia pre ochrannú funkciu odevov aj proti UVA žiareniu a viditeľnej časti spektra, ktorých účinky sa nedajú (na rozdiel od UVB) na koži okamžite hodnotiť.
Autor: Menter JM, Hatch KL. (USA)
Publikované v: Curr Probl Dermatol. 2003;31:50-63

zoznam článkov