Fajčenie ako jeden z faktorov vzniku vredovej choroby (5517)

Cieľom práce bolo zistiť súvislosť fajčenia ako možného etiologického faktora u pacientov s vredovou chorobou (peptic ulcer disease = PUD). Do štúdie bolo zaradených 100 pacientov (76 mužov a 24 žien) s endoskopicky potvrdenou vredovou chorobou. Vek pacientov bol od 25 do 70 rokov (priemer 48 + - 12,26 SD). 56 % pacientov s vredovou chorobou užívalo tabak: 33% cigarety, 18 % šňupalo tabak, a 5 % užívalo kombinované formy. V skupine užívateľov tabakových výrobkov 85,7 % malo vred dvanástnika a 14,3 % vred žalúdka. Všetci títo pacienti boli muži, žiadna z pacientiek - žien neužívala tabakové výrobky. 40 % pacientov s vredovou chorobou užívalo dlhodobo nesteroidné protizápalové lieky (NSAID). Výsledky štúdie podporujú predpoklad, že používanie tabakových výrobkov sa podiela na vzniku vredovej choroby u mužov.
Autor: Afridi MA. (Peshawar)
Publikované v: J Coll Physicians Surg Pak. 2003 Jul;13(7):385-7

zoznam článkov