Expozícia slnku, fenotyp kože a riziko sclerosis multiplex (5734)

Cieľom práce bolo testovať hypotézu, či dlhší pobyt na slnku v minulosti súvisí s nižším rizikom vzniku sclerosis multiplex. Do štúdie bolo zaradených 136 pacientov so sclerosis multiplex a 272 kontrolných subjektov. Vyššia expozícia slnečnému žiareniu vo veku 6 - 15 rokov (priemer 2 - 3 hodiny a viac denne v lete počas víkendov a prázdnin) bola asociovaná s nižším rizikom vzniku sclerosis multiplex (0,31 0,16 - 0,59). Vyššia expozícia v zime sa zdá dôležitejšia ako v lete. Bola zistená závislosť na dávke slnečného žiarenia vo veku 6 - 15 rokov a rizikom vzniku sclerosis multiplex - vyššia expozícia slnku počas detstva a skorej dospelosti znižuje riziko. Nedostatok UV žiarenia môže ovplyvňovať vznik sclerosis multiplex.
Autor: Van Der Mei IA, Ponsonby AL, Dwyer T, Blizzard L, Simmons R, Taylor BV, Butzkueven H, Kilpatrick T. (Australia)
Publikované v: BMJ. 2003 Aug 9;327(7410):316

zoznam článkov