Manažment venózneho tromboembolizmu počas tehotenstva (5158)

Incidencia venózneho tromboembolizmu (VTE) je 2 - 4 násobne vyššia počas tehotenstva a je vyššia po cisárskom reze, než po vaginálnom pôrode. Mnoho diagnostických testov je menej použiteľných počas gravidity a niektoré rádiologické metódy môžu byť použité len obmedzene. Metódou voľby je kompresívna ultrasonografia (CUS). Antikoagulancia boli skúšané v liečbe tromboembolickej choroby. Heparíny sú bezpečnejšie pre plod než kumarínové deriváty, pretože neprechádzajú placentárnou bariérou. Z hľadiska matky sú najviac bezpečnými heparínmi ultrafrakcionovaný heparín (UFH) a nízkomolekulárny heparín (LMWH). LMWH je drahším preparátom ale má menej nežiaducich účinkov (krvácanie, trombocytopénia, osteoporóza) a mal by byť preto liekom voľby v liečbe tromboembolizmu (VTE) počas gravidity. Pacientky, ktoré mali v minulosti VTE majú vyššie riziko vzniku VTE počas tehotenstva. Antikoagulačná liečba je preto odporúčaná i počas gravidity, ak je to potrebné.
Autor: Ginsberg JS, Bates SM. (Canada)
Publikované v: J Thromb Haemost. 2003 Jul;1(7):1435-42

zoznam článkov