Evolúcia a funkcia vitamínu D (4394)

Fytoplanktón a zooplanktón produkuje vitamín D počas viac ako 500 miliónov rokov. Úloha vitamínu D v nevertebrálnych (bezstavcových) živočíchov nie je celkom jasná. Stavovce potrebujú dostatok vitamínu D z potravy a zo slnečného žiarenia na vývoj a udržanie kostry. Deficiencia vitamínu D vznikne často u ľudí, ktorí nemajú dostatok slnečných lúčov. Nedostatok vitamínu D môže spôsobovať alebo zhoršovať osteoporózu a vyvolávať bolestivé ochorenie kostí - osteomaláciu. Vitamín D sa absorbuje z potravy, alebo vzniká v koži účinkom slnečných lúčov a metabolizuje sa v pečeni na 25-hydroxyvitamín D a v obličkách na 1,25 dihydroxyvitamín D, ktorý reaguje s receptrorom VDR v čreve a v kosti, čím sa podiela na udržiavaní kalciovej homeostázy. Niektoré tkanivá ako napr. črevo, prsia a prostata majú enzymatickú výbavu na produkciu 1,25 dihydroxyvitamínu D, ktorý má funckiu v raste buniek, modulácie imunitnej odpovede a renin-angiotenzínového systému. Nedostatok slnečného žiarenia v oblastiach vzdialených od rovníka je spojený s vyšším rizikom vzniku častých foriem rakoviny, diabetes mellitus I, sclerosis multipex a hypertenzie. Aj ďalší kalciotropný hormón produkovaný v koži - parathyroid hormónový peptid (PTHrP) je tiež inhibítorom proliferácie (rozmnožovania a rastu) buniek. Agonisti a antagonisti PTHrP sa používajú v prevencii a v liečbe kožných ochorení a ochorení rastu vlasov.
Autor: Holick MF. (USA)
Publikované v: Recent Results Cancer Res. 2003;164:3-28

zoznam článkov