Malígny melanóm (8887)

V európskej komunite výskyt melanómu predstavuje 1 a 1,8 % podiel rakovín u mužov, resp. žien. Incidencia melanómu sa zvyšuje rýchlejšie ako incidencia iných foriem rakoviny. Expozícia slnku, fenotyp pacienta, výskyt melanómu v rodine, alebo melanóm v osobnej aanamnéze sú hlavným rizikovými faktormi. Na koži sa dajú pozorovať zmeny počas niekoľkých mesiacov, pokiaľ sa lézia kože zmení na melanóm. Pre skorú detekciu melanómov sa všeobecne akceptuje ABCDE schéma. Nová klasifikácia štádii melanómu bude publikovaná v AJCC/UICC Cancer Staging Manuále. Klinický priebeh melanómu je určovaný jeho disemináciou a záleží na hrúbke, ulcerácii, lokalizácii, druhu a histológii primárneho tumoru. Štádium nádoru (tumor stage) ostáva najdôležitejším prognostickým faktorom. Chirurgické odstránenie je štandardnou metódou liečby pre operabilné lokálne ochorenie. Biopsia lymfatickej uzliny ihlou je sľubným prístupom v klinickej detekcii a skorej liečbe postihnutia lymfatických uzlín. Pre inoperabilných pacientov s metastázami systémova chemoterapia môže byť aplikovaná, podobne ako aj liečba ožarovaním. Nie sú známe štúdie, ako často majú byť realizované kontroly, ale bežné vyšetrenia by mali byť vykonané.
Autor: de Braud F, Khayat D, Kroon BB, Valdagni R, Bruzzi P, Cascinelli N. (Italy)
Publikované v: Crit Rev Oncol Hematol. 2003 Jul;47(1):35-63

zoznam článkov