Betakarotén chráni pred mitochondriálnou DNA mutáciou v súvislosti s UV žiarením (5318)

Mutácie mitochondriálnej DNA sa akumulujú počas normálnehoo starnutia a môžu byť detekované vo zvýšenej miere v pokožke predčasne zostarnutej chronickou expozíciou ultrafialovému žiareniu (photoaging). V ľudských fibropastoch sú mtDNA delécie indukované opakovanými expozíciami UVA žiareniu prostredníctvom kyslíka. Cieľom práce bolo zistiť, či betakarotén chráni in vitro pred mtDNA deléciou. Expozícia UVA žiareniu spôsobila zníženie koncentrácie beta-karoténov, Z-izomérov a oxidačných metabolitov. Stanovenie mtDNA delécii pomocou PCR ukázalo redukciu mtDNA mutagenézy v bunkách koinkubovaných s betakaroténom v koncentráciach 0,5 microM a vyšších. Tieto výsledky ukazujú že betakarotén (i) je vychytávaný bunkou v závislosti od dávky, (ii) dochádza k interakcii s UVA žiarením v bunke, (iii) ukazujú sa protektívne vlastnosti betakaroténu na indukciu mtDNA mutácie v súvislosti s foto-starnutím kože vplyvom UV žiarenia.
Autor: Eicker J, Kurten V, Wild S, Riss G, Goralczyk R, Krutmann J, Berneburg M. (Germany)
Publikované v: Photochem Photobiol Sci. 2003 Jun;2(6):655-9

zoznam článkov