Vitex jahňací (Vitex agnus-castus) - farmakológia a klinické indikácie (7567)

Extrakt plodov stromu Vitex agnus castus (AC) sa používa v liečbe premenštruačného syndrómu (PMS). Dvojito-slepé placebom kontrolované štúdie ukázali, že jeden z najčastejších premenštruačných syndrómov - premenštruačná mastodynia (bolesť a napätie prsníkov) sa dá priaznivo ovplyvniť AC extraktom. AC extrakty majú priaznivé efekty aj na ďalšie psychické a somatické príznaky PMS. Premenštruačná mastodynia je najskôr následkom latentnej hyperprolaktinémie - pacientka uvoľňuje vyššie ako fyziologické hodnoty prolaktinu - ako odpoveď na stresovú situáciu a počas spánkových fáz, kedy sa stimuluje prsná žľaza. Uvoľňovanie prolaktínu pred menštruáciou je tak vysoké, že hladiny prolaktínu v sére dosahujú hodnoty, ktoré sú často mylne interpretované ako následok prolaktinómov. AC extrakty majú priaznivé účinky na premenštruačnú mastodyniu. Hladiny prolaktínu v sére boli študované v dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej klinickej štúdii. Ukázalo sa, že sérové hodnoty prolaktínu boli nižšie u pacientiek užívajúcich extrakt z AC. Mechanizmus účinku môže byť sprostredkovaný väzbou na rekombinantné DA2 receptory a supresiou uvoľňovania prolaktínu. V tejto súvislosti boli izolovované diterpény, pričom clerodadienoly sa najviac podielali na potlačení uvoľňovania prolaktínu. Ukázalo sa, že dopaminergné súčasti rastliny Vitex agnus castus znižujú bolestivé napätie prsníkov pred menštruáciou, a pravdepodobne aj ďalšie symptómy premenštruačného syndrómu.
Autor: Wuttke W, Jarry H, Christoffel V, Spengler B, Seidlova-Wuttke D. (Germany)
Publikované v: Phytomedicine. 2003 May;10(4):348-57

zoznam článkov