Liečba sexuálnej dysfunkcie u žien (5805)

Hlbšie porozumenie ženskej fyziológie zmenilo niektoré názory na hodnotenie sexuálnych ťažkostí. Zmeny mnohých systémov, ktoré sú ovplyvnené starnutím môžu ovplyvňovať sexuálnu reaktivitu žien - cievne, neurologické, biochemické a endokrinné. Pohlavné steroidné hormóny ovplyvňujú náladu, pocit pohody a fyziológiu genitálii. Hormonálna nerovnováha spôsobuje syndrómy, ktoré sú spôsobené aj inými príčinami. Pre úrčením diagnózy sexuálnych porúch je potrebné vylúčiť poruchy metabolizmu, depresiu a rodinné problémy. Syndróm ženskej androgénovej insuficiencie bol bol definovaný v roku 2001 ako poruchy nálady, pamäti, spokojnosti a straty túžob. Estrogény udržujú zdravé genitálie, ovplyvňujú náladu a sexualitu, ako aj pocit celkovej spokojnosti. Progesterón spôsobuje napätie a nervozitu, spôsobuje premenštruačný syndróm. V prípade endokrinnej insuficiencie je indikovaná hormonálna substitučná liečba. Podávanie prípravku s obsahom androgénnu spôsobilo zlepšenie nálady a čulosti. Sildenafil lieči približne 25 % sexuálnych dysfunkcií u menopauzálnych žien a je efektívnejší ako hormonálna substitučná liečba. Je účinný aj pri blokáde orgazmu antidepresívami. Popri užívaní psychiatrických liekov sildenafil zvýrazňuje vzrušenie. Terapia sexuálnych porúch pomáha zmeniť správanie, zlepšiť komunikáciu i sexuálny život. Tieto aspekty musia byť brané do úvahy pri terapii sexuálnych porúch u žien.
Autor: Ghizzani A, Razzi S, Fava A, Sartini A, Picucci K, Petraglia F. (Italy)
Publikované v: J Endocrinol Invest. 2003;26(3 Suppl):137-8

zoznam článkov