Dlhodobé trendy v zvykoch užívania alkoholu u švédskych teenagerov: „National School Surveys 1971-1999“ (6486)

Účelom štúdie bolo popísať dlhodobé trendy v zvykoch užívania alkoholu u švédskymi študentami vo veku 15-16 rokov. Údaje boli získané z dotazníkov v rokoch 1971-1999 z národne reprezentatívnych náhodných vzoriek na školách, celkovo 6000 študentov ročne. Najväčší podiel konzumentov alkoholu až 90%bol medzi chlapcami a dievčatami v 70-tych, v 80-tych rokoch poklesom na 80% a zostal na uvedenj úrovni aj v 90-tych rokoch. Priemer ročnej konzumácie čistého alkoholu bol u chlapcov 4 litre v roku 1977, v roku 1988 poklesol na 2,1 litra a v roku 1999 stúpol na 3,9 litra. Tendencia bola podobná u dievčat 3,5 litra čistého alkoholu v roku 1977, 1,5 litra v 80-tych rokoch a 2,3 litra v roku 1999. V druhoch alkoholu dominuje pivo a destiláty.
Autor: Andersson B, Hansagi H, Damstrom Thakker K, Hibell B. (Sweden)
Publikované v: Drug Alcohol Rev 2002 Sep;21(3):253-60

zoznam článkov